Privacyverklaring

Verklaring gegevensbescherming voor Cheapcharly.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op cheapcharly.nl.

Hier vindt u informatie, bijv. waarover persoonlijke informatie wordt verzameld, waarvoor ze worden gebruikt en welke rechten u heeft. Cheapcharly.nl is verantwoordelijk voor de behandeling en u kan op elk moment contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Welke persoon gegevens behandelen wij?

Als u op onzer website gaat shoppen, wordt u vaak gevraagd om volgende informatie door te geven:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kart informatie
 • Verzendadres

De registratie van deze informatie zijn nodig, om de aankoop door te laten gaan. In het verband met aankoop en andere vragen, bewaren wij ook volgende informatie:

 • Aankoopgeschiedenis, inclusief welk type dienst of dienst je hebt gekocht en wanneer je ze hebt gekocht
 • Servicestatus, onderhoudsgeschiedenis, retourneren, klachten, reparaties

Als u een gebruikersprofiel op de website hebt gemaakt, kunt u ervoor kiezen om u aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord bij het winkelen op de website. Bij aankoop van producten is het nodig om in te loggen.

We gebruiken zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën die informatie genereren die we gebruiken om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en voor andere analytische en statistische doeleinden. Deze informatie wordt gebruikt op geaggregeerd niveau, maar sommige informatie kan worden beschouwd als persoonlijke gegevens op het moment van verzamelen, zoals uw IP-adres. Het verzamelen van informatie met behulp van cookies wordt in hoofdstuk 7 hieronder in meer detail beschreven.

Klant informatiebeleid

Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet door, en geven uw persoonlijke gegevens niet aan anderen door, ze worden alleen geregistreerd in onze klanten. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen.

Om een overeenkomst met ons te sluiten op cheapcharly.nl, hebben we de volgende informatie nodig:

 •  Naam
 •  Adres
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres

Wij registreren uw persoonlijke gegevens om u de producten te kunnen bezorgen.

De persoonsgegevens worden geregistreerd bij cheapcharly.nl en maximaal vijf jaar bewaard, waarna de informatie wordt verwijderd.

Bij het verzamelen van persoonlijke gegevens via onze website, zorgen wij ervoor dat dit altijd gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming, zodat u precies weet welke informatie die wordt verzameld en waarom.

De directeur en medewerkers van cheapcharly.nl hebben toegang tot de informatie die over u is geregistreerd ..

De gegevensbeheerder is Henrik Kloster Nielsen.

We slaan geen klantinformatie versleuteld op. We verzenden geen klantinformatie versleuteld.

Als geregistreerd bij cheapcharly.nl, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de registratie. U heeft ook het recht om te weten welke informatie die over u is geregistreerd. U heeft deze rechten volgens de Wet van persoonsregistraties en vragen hierover in worden gericht aan cheapcharly.nl via e-mail contact@cheapcharly.nl.

Gegevensverzameling

De Wet persoonsregistraties beperkt de toegang tot de verwerking van persoonsgegevens door te specificeren welke legitieme redenen er zijn voor het verkrijgen en gebruiken van persoonlijke gegevens (“Verwerkingsbasis”). De behandelingsbasisregels houden in dat het mogelijk is om persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een overeenkomst met de persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt. Onze overeenkomst met u is onze primaire behandelingsbasis.

Daarnaast baseren we delen van de behandeling op uw toestemming. Toestemming wordt verkregen via marketingaanvragen, gebruikersonderzoeken, campagnes, enz.

Sommige behandelingen zijn gebaseerd op een belangenafweging, bijvoorbeeld. Analyse en verdere ontwikkeling van onze diensten en de website, waar ons legitieme belang bij het gebruik van de informatie zwaarder weegt dan enig nadeel voor de individuele klant.

Waar gebruiken wij uw persoonlijke informatie voor

Wij gebruiken Uw informatie voor het volgende:

 • Naleving van onze verkoop gerelateerde verplichtingen: het omvat het nakomen van onze verplichtingen tegen u als klant, inclusief levering, relevante service, follow-up van klanten en het beantwoorden van vragen, en naleving van onze verplichtingen onder toepasselijk recht
 • Relevante adviezen en aanbiedingen voor u, en opvolging en aanbiedingen: wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken om u relevant advies, opvolging en aanbiedingen te geven over producten en diensten die relateert met wat u al bij ons hebt gekocht.
 • Beheer van gebruikersprofielen: wij hebben toegang tot uw gebruikersprofiel om uw contactgegevens en eventuele toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, deelname aan promoties en dergelijke te beheren.
 • Als u contact met ons opneemt via de klantenservice: Afhankelijk van waar de vraag, over gaat en hoe u contact met ons opneemt (via telefoon, chat of RemoteFix), moeten we weten wie u bent, welk product u heeft gekocht, uw adres of uw telefoonnummer. Wij zullen de informatie verzamelen die we nodig hebben om u te helpen.
 • Klachten en reparaties: Als u over een product klachten heeft of ons vraagt om reparaties of vervanging uit te voeren, zullen wij uw contactgegevens gebruiken om de klacht te registreren en reparatie of vervanging uit te voeren.
 • Verdere ontwikkeling van diensten en veilige werking: om onze diensten verder te kunnen ontwikkelen en de website op een goede en verantwoorde manier te kunnen beheren, zijn wij onder andere. Afhankelijk van het kunnen produceren van statistieken over zaken als verkeer, aankopen en gedrag op de website. We zullen ook kennis van fraude moeten opdoen en actie moeten ondernemen om dit te voorkomen. Voor deze doeleinden zullen we ons zoveel mogelijk baseren op geaggregeerde gegevens.
 • Elektronische marketing: als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, zullen wij de persoonlijke informatie die we over u hebben gebruiken om u aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. In dit verband gebruiken we bijvoorbeeld. De informatie die we hebben over uw vorige aankopen, om u interessante aanbiedingen te geven. U kunt ons op elk moment laten weten dat u dit type onderzoek niet langer wenst. Neem gewoon contact op met onze klantenservice.
 • Promoties en enquêtes: als u ervoor kiest deel te nemen aan een enquête, campagne of de website te bezoeken, wordt u mogelijk gevraagd om persoonlijke informatie zoals naam, adres en/of telefoonnummer. Het doel is om u te kunnen identificeren als u bijvoorbeeld een prijs wint.
 • Gebruik van externe leveranciers: als u externe diensten bestelt, kunnen contactinformatie en andere relevante informatie die we over u hebben geregistreerd aan de leverancier worden verstrekt.

Gegevensoverdracht

In sommige gevallen krijgen andere bedrijven toegang tot uw persoonlijke gegevens:

• Overheidsinstanties: in bijzondere gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens aan relevante overheidsinstanties worden verstrekt. Een dergelijke uitlevering zal alleen plaatsvinden als we verplicht zijn dit te doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies

We gebruiken zogenaamde cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen in het interne geheugen van uw browser wanneer u een webpagina bezoekt of ermee communiceert.

U kunt voorkomen dat wij dergelijke cookies in uw browser opslaan. De meeste moderne browsers (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, enz.) Zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar u kunt ervoor kiezen om de instellingen zelf te veranderen, zodat cookies niet worden geaccepteerd. Het nadeel van het uitschakelen van cookies in uw browser is dat de website niet optimaal zal werken. Dit komt omdat het doel van de meeste cookies die wij gebruiken, is om alleen om en betere functionaliteit van de website te bieden, zoals, Dat de website kan onthouden wat u in uw winkelwagentje hebt geplaatst.

We gebruiken ook andere hulpmiddelen dan cookies om informatie te verkrijgen over uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, uw breedbandprovider, uw besturingssysteem, de datum en tijd van uw bezoek aan de website en gegevens over het navigeren op de pagina.

We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, zodat we de website meer gebruikersvriendelijk kunne maken.

Log statistieken

We gebruiken een logstatistiek op cheapcharly.nl, wat betekent dat een statistieksysteem informatie verzamelt die een statistisch beeld kan geven van hoeveel bezoekers we hebben, waar ze vandaan komen en waar ze op de website worden achtergelaten, enz.

De logstatistieken worden alleen gebruikt voor het optimaliseren van cheapcharly.nl.

Verwijderen

Cheapcharly.nl verwijdert uw gegevens in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten. Aankoopinformatie zal over het algemeen worden verwijderd als het niet langer nodig is om de informatie op te slaan om te reageren op vragen van klanten en klachten, tenzij we de informatie gebruiken voor andere legitieme doeleinden. De boekhoudwet en andere wetgeving kunnen ons in sommige gevallen verplichten om bepaalde soorten informatie voor een langere periode op te slaan. In plaats van de persoonlijke gegevens te verwijderen, kan het in sommige gevallen passend zijn om de persoonlijke gegevens anoniem te maken. Met anonimiseren wordt bedoeld dat alle identificerende of potentieel identificerende functies worden verwijderd uit de datasets die zijn opgeslagen

Uw rechten

Cheapcharly waardeert uw feedback. Hier kun je op elk moment zien welke rechten u heeft en die u gebruik kunt maken

Intrekking van uw toestemming: als u toestemming heeft gegeven om e-mails van ons te ontvangen over aanbiedingen van onze goederen, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. We hebben het u gemakkelijk gemaakt om in iedere campagne de mogelijkheid om afmelding te aanbieden. Toestemming kan ook worden ingetrokken door contact op te nemen met onze klantenservice.

Vraag om inzicht: u hebt het recht om inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens wij over u hebben geregistreerd.

Vraag om correctie of verwijdering: u kunt ons ook vragen om onjuiste informatie die wij over u hebben te corrigeren of ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. We zullen, voor zover mogelijk, reageren op een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, maar we kunnen dit niet doen als er bijvoorbeeld serieuze redenen zijn om ze niet te verwijderen. Dat we de informatie moeten bewaren voor documentatiedoeleinden. U kunt veel informatie zelf verwijderen. U kunt uw e-mailregistratie bijvoorbeeld op elk gewenst moment van ons verwijderen.

Klacht aan de toezichthoudende autoriteiten: als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de gegevensinspectie.

Wijzigingen

We kunnen bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Als gevolg van het aanbrengen van wijzigingen in de lay-out of functies van de website. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, informeren we u hierover op de website.

Nieuwsbrieven

Opzeggen of wijzigen hoe u nieuwsbrieven ontvangt, kunt u op elk gewenst moment doen onderaan de nieuwsbrief die u ontvangt.

4. E-mail nieuwsbrief

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief 

E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar 


5. Cookies 

Webanalyse
Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek 

6. Verzenden van herinneringen per e-mail

We sturen herinneringen via e-mail

 
7. Contactmogelijkheden en uw rechten

********************************************************************
Recht van bezwaar